Bedrifter: Administrative tjenester

På grundertorget finner du over 60 lokale bedrifter som er klare for å hjelpe deg!

Filter

Her kan du filtrere og sortere i gründerbedriftene.
Klikk på en bedrift for å lese mer om dem

Vidum

Ragnar Vidum har i mer enn 25 år bidratt som partner i sikkerhetsarbeid, produktutvikling og endringsprosesser med kunder innenfor:

 • Forsvar
 • Offshore
 • Forsvarsindustri
 • Transport / Logistikk
 • Sakkyndig virksomhet

Vidum har i sammen  med Norske Shell og Forsvaret utviklet dataprogrammet VEDOS, hvor han nå søker ny samarbeidspartner.

VEDOS er et brukervennlig program for bl.a.:

 • Periodisk kontroll
 • Sertifikater
 • Dokumentasjon
 • Logistikk

 

Om du ønsker et samarbeid med Ragnar for å løfte programvaren VEDOS til nye bransjer, tar du gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Nilsson consulting

Nilsson Consulting tilbyr bistand innen økonomistyring og kvalitetssikring av interne rutiner for rapportering av regnskap og nøkkeltall. Oppdrag kan inkludere omlegging til nye ERP-system, omfattende modellering i excel og tilpassing av regnskapssystem for å bistå konsolideringsarbeid og konsernrapportering eller «management for hire» under kortere perioder der bedriften har behov for ekstra arbeidskraft. Christine Nilsson har over 15 års internasjonal tverrfaglig erfaring fra privat, offentlig og humanitær sektor. Hun har ført regnskap fra A til Å, og hatt roller som økonomisjef, finansansvarlig, kontorsjef og har hatt overordnet ansvar og detaljkompetanse for både regnskap og lønn.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Finansfeen

Regnskap er som livet, det må være i balanse. Finansfeen vil snart lansere et pedagogisk, interaktivt nettkurs som gir deg tryggheten du behøver for å føle at du har kontroll over økonomien i selskapet ditt slik at det ikke kommer noen kalddusj på slutten av året. Regnskap blir kanskje aldri gøy – men det du ikke vet kan koste deg dyrt. Gjennom økt forståelse og eierskap til hva som ligger i din bedrifts resultat og balanse kan du enten føre regnskapet ditt selv, eller sette opp en best mulig arbeidsfordeling mellom deg og din regnskapsfører som vil bidra til at du sparer både tid og penger.

Finansfeen tilbyr også 1:1 coaching, og kan hjelpe deg gjøre en kartlegging av mulige områder for effektivisering og automatisering av de systemene og rutinene du har i dag.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

At Ease

At Ease retter innsats på å begrense sykefravær, og tilbyr bistand til bedrifter i langvarige og/eller hyppig gjentagende sykefraværssaker.
NAV dekker kostnaden gjennom støtteordningen «Ekspertbistand».

Inger Johanne hos «At Ease» har kompetanse på sykefravær, arbeidsmiljø og karriereveiledning. Hun er godkjent av NAV som Ekspert i sykefraværssaker. Hun har lang og variert erfaring med arbeidsinkludering. Samt med veiledning, motivasjons- og endringsarbeid.

Kort om ekspertbistand
Ordningen innebærer at du og arbeidstakeren får hjelp fra en nøytral person som har kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø. Eksperten skal bidra til å løse/avklare problemet som fører til sykefravær, og foreslå tiltak som kan gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt. Bistanden varer i tre måneder. Målet er at arbeidstakeren skal komme tilbake til arbeid, eller i et annet arbeid hos samme eller en annen arbeidsgiver.

Flere bedrifter forteller at de har god erfaring med «Ekspertbistand».

Trenger du hjelp?
Har din bedrift arbeidstaker(e) som har langvarig og/eller hyppig gjentakende sykefravær? Der dere har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene uten å lykkes? Da kan «Ekspertbistand» være nyttig.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Bedre Flyt

Vi leier oss ut som virtuelle assistenter til gründere med lite tid og en for lang to-do-liste. Med utdanning og erfaring innenfor markedsføring, HR og ledelse har vi kunnskap om alle sidene som skal klaffe for å oppnå en vellykket bedrift i et langsiktig perspektiv.

Vi tilbyr blant annet innholdsproduksjon og drift av sosiale medier, feedback og strategisk hjelp i forbindelse med lanseringer og andre administrative oppgaver. Med oss i teamet ditt kan du endelig ta en pustepause, samtidig som du vokser.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat!

Piero Products

Piero Products er et konseptutviklingsselskap med flere eierskap og prosjekter i porteføljen. Selskapet har engasjement i et bredt utvalg av bransjer, og drives av erfarne bedriftsentreprenører med variert bakgrunn og kompetanse.

I konseptporteføljen er både prosjekter hvor selskapet har vært med fra start, og prosjekter hvor Piero Products har kommet inn som kompetansepartnere underveis.

Vi er alltid åpne for spennende samarbeid og har lav terskel for en uforpliktende kaffekopp.

StockAccounter

StockAccounter (SA) bistår og avlaster brukere med bokføring og ajourhold av regnskapet for alle deres transaksjoner i noterte markeder både nasjonalt og internasjonalt.
Operasjonelt beregner/avregner og genererer SA bokføringsjournaler for alle transaksjonstyper fra kjøp/salg til realisert/urealisert gevinst/tap/agio/disagio.

 

Hvordan?

Dette gjøres ved at bruker sender sluttsedler eller transaksjonsliste elektronisk til SA.
SA anvender sin erfaringsbaserte egenutviklede metodikk optimalt sammensatt av fag, teknologi og markedsdata som produserer regnskapstransaksjonene.

Kan brukes av både eksisterende og nye løsninger og rutiner med etter brukers tilpasningsbehov uten nye bruker-/arbeidsflater, og ivaretar til enhver tid gjeldende lov- og forskriftskrav til bokføring og skatt.

 

Hvorfor?

For å frigjøre brukers tid for mer kapasitet med betydelig kostnadsbesparelse UTEN å redusere regnskapets kvalitet, nøyaktighet, sporbarhet, løpende ajourhold og sist men kanskje viktigst rapportmulighet.

 

Hvor?

I dag tilbyr SA sitt hovedprodukt kun i Norge, men senest fra 2024 er det ambisjon om lansering i Nord-/Vest-Europa og Nord-Amerika.

Dersom dere eller noen dere kjenner kan være usikker men interessert, så prøv/test SA ved å kontakte oss på sales@stockaccounter.com !

Etterforsker1

Vi i Etterforsker1 Gruppen AS er spesialister på privatetterforskning og teknologi. Vi kan tilby en av Norges beste etterforskningstjenester, både til privatpersoner og til næringslivet. Vi har eksperter innenfor de fleste fagfelt, fra barnefordelig og utroskap til kriminalssaker og svindel, og vi bruker et av europas beste laboratorier til DNA-testing og andre avanserte undersøkelser. Vi er representert med en eller flere etterforskere i mange norske byer.

Vi tilbyr tjenester som etterforsking, bistand i forbindelse med skilsmisse- og barnesaker, spaning, bistand i forsikringssaker, sikring av fingeravtrykk, DNA-tester for å stadfeste biologisk opphav, bakgrunnsjekk, oppsporing av verdier og personer, bedragerier, utpressing, trusler, informasjonstyveri, identifisering av svinnkilder for å forbedre fortjeneste, piratomsetning og piratkopiering.

Vi har bistått i flere medieomtalte saker, og ved jevne mellomrom legger vi en podcast hvor vi prøver å hjelpe publikum med å etterforske sine egne saker. Youtube-kanalen vår finner du på https://www.youtube.com/Etterforsker1NoAS

Etterforsker1 samarbeider med flere advokater og en av våre spesialiteter er barnevern og barnefordeling.

Vår kundekrets inkluderer alt fra privatpersoner til nasjoner.

Vårt motto er «Ingen sak for liten – Ingen sak for stor».

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Neppe

Selskapet jobber med programvare som en tjeneste. Vi har lang og variert erfaring med utvikling av lønnsomme produkter. Plattformer og infrastruktur fra pålitelige leverandører lar oss enkelt skalere for å nå ut til millioner av brukere.

Vi finner ikke opp kruttet på nytt, men benytter de beste teknologiene for å raskt kunne levere brukervennlige produkter som folk blir glad i.

 • Microsoft Azure skyplattform for skalerbarhet og sikkerhet
 • Progressive web applikasjoner for fleksibilitet og effektivitet
 • Distribusjon til brukerne med Google Play og App Store

Arbeidsmetodene og prosessene våre er fremoverlente og smidige. Gode ideer gjøres om til produkter med teknologi, kode og data. Under drift kan produktene overvåkes kontinuerlig, for optimalisering av funksjonaliteten og kort responstid når noe unormalt skjer.

Trenger du hjelp?

Har du en god idé eller et problem som må løses? Mangler du nødvendig digital kompetanse? Da kan du ha kommet til rett plass. Ta kontakt for en uformell prat, så kanskje vi finner ut av det!

 

Adminkit

Adminkit er en verktøykasse for bedrifter med 1-100 ansatte.

Jobb smartere og mer effektivt ved å bruke Adminkit til personaladministrasjon og dokumenthåndtering, for eksempel til arbeidskontrakter, digital signering eller ferie- og fraværsregistrering.

Bruk tiden på kjernevirksomheten – ikke administrasjon. Ingen oppgave skal ta mer enn 5 minutter!

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Northwall

Din risiko, vårt fokus!

Northwall informerer, sikrer og beskytter din bedrift.

Vi leverer: 

– kurs i IT-sikkerhet

– sårbarhetsskanning

– risikoanalyse

– pentester

– konsulent tjenester

Ta kontakt i dag, og få kontroll på din risiko!

Gripr

Hva er Gripr?

Verktøykasse som du bruker rett fra mobilen ute på byggeplassen, hvor du dokumenterer alt som skjer i prosjektet. Her informerer og kommuniserer du med de andre i prosjektet, du har sjekklister for alt som skal gjøres og du ser hvem som har ansvaret for hva.

Hvordan bruker du det?

Du går rett på sak uten kompliserte menyer. Ta et bilde av det som er utført eller hva som er utfordringen, skriv en kort kommentar og lagre det. Gi beskjeder til snekker, elektriker, flislegger, rørlegger eller en annen, du skriver eller leser den rett inn på telefonen din.

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Vip Consulting Tone Børsting

Vip consulting tilbyr følgende tjenester:

– Administrative tjenester
– Prosjektkoordinering
– Strategisk markedstilpasning
– Innhold til skriftlige og muntlige presentasjoner
– Redigering og kvalitetssikring av eksisterende tekster
– Veiledning av presentasjonsteknikk og fremførelse

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Fifty5

Grønn omstilling er krevende. Det kan bety en endring av forretningsmodellen og du vil trenge informasjon og kompetanse – i et rammeverk. Det skal være forståelig og forenklet slik at du kan dele dine data internt og eksternt. Bærekraft er en mulighet – skap verdier for de rundt deg og din bedrift. Husk det er eiere og ledere som er ansvarlig for å starte bærekraftsreisen.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Det lille markedsbyrået

I Det lille markedsbyrået kan vi hjelpe deg med;

Optimalisering av tekst til nettsider, innholdsmarkedsføring, skrive artikler for nett og magasiner, hjelp til pressemeldinger og korrekturarbeid.

Facebook-annonsering som innebærer oppsett av annonse, segmentering, testing og overvåking.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!