Bedrifter: Administrative tjenester

På grundertorget finner du over 60 lokale bedrifter som er klare for å hjelpe deg!

Filter

Her kan du filtrere og sortere i gründerbedriftene.
Klikk på en bedrift for å lese mer om dem

Globale Sandefjord

Globale Sandefjord er et samarbeid mellom Sandefjord kommune, Sandefjord Næringsforening, NAV, næringslivet og frivilligheten. Bakgrunnen for etableringen av prosjektet er at det lokale næringslivet trenger kompetent arbeidskraft – både nå og i fremtiden. Gjennom å realisere det flerkulturelle miljøet i kommunen vår som en viktig ressurs i arbeidslivet, oppnår vi en bærekraftig verdiskaping og både økonomiske og menneskelige gevinster. Globale Sandefjord har et overordnede mål om å få 1000 innvandrere ut i arbeid eller utdanning i løpet av treårig prosjektperiode. Følg med på resultatene i jordkloden til venstre. Prosjektets motto «Mangfold gir styrke» signaliserer at ulike erfaringer, ulik kunnskap og ulike bakgrunner beriker, skaper kreativitet og bidrar til et romsligere samfunn.    

Vidum

Ragnar Vidum har i mer enn 25 år bidratt som partner i sikkerhetsarbeid, produktutvikling og endringsprosesser med kunder innenfor: Forsvar Offshore Forsvarsindustri Transport / Logistikk Sakkyndig virksomhet Vidum har i sammen  med Norske Shell og Forsvaret utviklet dataprogrammet VEDOS, hvor han nå søker ny samarbeidspartner. VEDOS er et brukervennlig program for bl.a.: Periodisk kontroll Sertifikater Dokumentasjon Logistikk   Om du ønsker et samarbeid med Ragnar for å løfte programvaren VEDOS til nye bransjer, tar du gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Finansfeen

Regnskap er som livet, det må være i balanse. Finansfeen vil snart lansere et pedagogisk, interaktivt nettkurs som gir deg tryggheten du behøver for å føle at du har kontroll over økonomien i selskapet ditt slik at det ikke kommer noen kalddusj på slutten av året. Regnskap blir kanskje aldri gøy – men det du ikke vet kan koste deg dyrt. Gjennom økt forståelse og eierskap til hva som ligger i din bedrifts resultat og balanse kan du enten føre regnskapet ditt selv, eller sette opp en best mulig arbeidsfordeling mellom deg og din regnskapsfører som vil bidra til at du sparer både tid og penger. Finansfeen tilbyr også 1:1 coaching, og kan hjelpe deg gjøre en kartlegging av mulige områder for effektivisering og automatisering av de systemene og rutinene du har i dag. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

At Ease

  At Ease tilbyr tjenester knyttet til psykisk helse, inkludering og menneskelige ressurser. Vi er en fagaktør og samarbeidspartner innen utvikling av inkluderende miljøer der mennesker trives, er produktive og tar i bruk sitt fulle potensial.   Til grunn for vårt arbeid ligger den positive helsen. Å være at ease vil si å føles fornøyd, glede, gode følelser, motivasjon og opplevelsen av å fungere godt. Oppleve mening og mestring, og ha robust psykisk helse.   Vi tilbyr: Kurs og kompetanse: Kurs i temaene jobbsøking, helsefremmende miljøer, livskvalitet, psykisk helse og stressmestring. Inkluderende miljøer: Konsulenttjenester og workshops for utvikling av inkluderende og deltakerbaserte miljøer. Individuell veiledning: Ekspertbistand ved sykefravær, karriereveiledning, jobbsøk, livscoaching og motivasjons- og endringsarbeid.   Vi leverer tjenester til bedrifter, lokalsamfunn/kommuner og privatpersoner.   Dette året tilbyr vi bistand ved sykefravær kostnadsfritt! Vi tilbyr nå Ekspertbistand ved sykefravær kostnadsfritt til bedrifter i Vestfold. Inger Johanne hos At Ease er godkjent av Nav som Ekspert. Ekspertbistand er et supplement til sykefraværsoppfølgingen dere allerede gjør. Det er aktuelt i saker der dere vurderer at det kan være nyttig med tett individuell oppfølging over tid (tre mnd) av en nøytral aktør utenfra. Målet er finne løsning på den fastlåste situasjonen. At Ease bistår med søknadsskriving og sørger for at godkjenningen fra Nav kommer på plass før tjenesten starter. Mange bedrifter forteller at de har god erfaring med Ekspertbistand.   Les mer om Ekspertbistand her: Tilskudd til ekspertbistand – nav.no   Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Bedre Flyt

Vi leier oss ut som virtuelle assistenter til gründere med lite tid og en for lang to-do-liste. Med utdanning og erfaring innenfor markedsføring, HR og ledelse har vi kunnskap om alle sidene som skal klaffe for å oppnå en vellykket bedrift i et langsiktig perspektiv. Vi tilbyr blant annet innholdsproduksjon og drift av sosiale medier, feedback og strategisk hjelp i forbindelse med lanseringer og andre administrative oppgaver. Med oss i teamet ditt kan du endelig ta en pustepause, samtidig som du vokser. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat!

StockAccounter

StockAccounter (SA) bistår og avlaster brukere med bokføring og ajourhold av regnskapet for alle deres transaksjoner i noterte markeder både nasjonalt og internasjonalt. Operasjonelt beregner/avregner og genererer SA bokføringsjournaler for alle transaksjonstyper fra kjøp/salg til realisert/urealisert gevinst/tap/agio/disagio.   Hvordan? Dette gjøres ved at bruker sender sluttsedler eller transaksjonsliste elektronisk til SA. SA anvender sin erfaringsbaserte egenutviklede metodikk optimalt sammensatt av fag, teknologi og markedsdata som produserer regnskapstransaksjonene. Kan brukes av både eksisterende og nye løsninger og rutiner med etter brukers tilpasningsbehov uten nye bruker-/arbeidsflater, og ivaretar til enhver tid gjeldende lov- og forskriftskrav til bokføring og skatt.   Hvorfor? For å frigjøre brukers tid for mer kapasitet med betydelig kostnadsbesparelse UTEN å redusere regnskapets kvalitet, nøyaktighet, sporbarhet, løpende ajourhold og sist men kanskje viktigst rapportmulighet.   Hvor? I dag tilbyr SA sitt hovedprodukt kun i Norge, men senest fra 2024 er det ambisjon om lansering i Nord-/Vest-Europa og Nord-Amerika. Dersom dere eller noen dere kjenner kan være usikker men interessert, så prøv/test SA ved å kontakte oss på sales@stockaccounter.com !

Etterforsker1

Vi i Etterforsker1 Gruppen AS er spesialister på privatetterforskning og teknologi. Vi kan tilby en av Norges beste etterforskningstjenester, både til privatpersoner og til næringslivet. Vi har eksperter innenfor de fleste fagfelt, fra barnefordelig og utroskap til kriminalssaker og svindel, og vi bruker et av europas beste laboratorier til DNA-testing og andre avanserte undersøkelser. Vi er representert med en eller flere etterforskere i mange norske byer. Vi tilbyr tjenester som etterforsking, bistand i forbindelse med skilsmisse- og barnesaker, spaning, bistand i forsikringssaker, sikring av fingeravtrykk, DNA-tester for å stadfeste biologisk opphav, bakgrunnsjekk, oppsporing av verdier og personer, bedragerier, utpressing, trusler, informasjonstyveri, identifisering av svinnkilder for å forbedre fortjeneste, piratomsetning og piratkopiering. Vi har bistått i flere medieomtalte saker, og ved jevne mellomrom legger vi en podcast hvor vi prøver å hjelpe publikum med å etterforske sine egne saker. Youtube-kanalen vår finner du på https://www.youtube.com/Etterforsker1NoAS Etterforsker1 samarbeider med flere advokater og en av våre spesialiteter er barnevern og barnefordeling. Vår kundekrets inkluderer alt fra privatpersoner til nasjoner. Vårt motto er «Ingen sak for liten – Ingen sak for stor». Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Neppe

Selskapet jobber med programvare som en tjeneste. Vi har lang og variert erfaring med utvikling av lønnsomme produkter. Plattformer og infrastruktur fra pålitelige leverandører lar oss enkelt skalere for å nå ut til millioner av brukere. Vi finner ikke opp kruttet på nytt, men benytter de beste teknologiene for å raskt kunne levere brukervennlige produkter som folk blir glad i. Microsoft Azure skyplattform for skalerbarhet og sikkerhet Progressive web applikasjoner for fleksibilitet og effektivitet Distribusjon til brukerne med Google Play og App Store Arbeidsmetodene og prosessene våre er fremoverlente og smidige. Gode ideer gjøres om til produkter med teknologi, kode og data. Under drift kan produktene overvåkes kontinuerlig, for optimalisering av funksjonaliteten og kort responstid når noe unormalt skjer. Trenger du hjelp? Har du en god idé eller et problem som må løses? Mangler du nødvendig digital kompetanse? Da kan du ha kommet til rett plass. Ta kontakt for en uformell prat, så kanskje vi finner ut av det!  

Adminkit

Adminkit er en verktøykasse for bedrifter med 1-100 ansatte. Jobb smartere og mer effektivt ved å bruke Adminkit til personaladministrasjon og dokumenthåndtering, for eksempel til arbeidskontrakter, digital signering eller ferie- og fraværsregistrering. Bruk tiden på kjernevirksomheten – ikke administrasjon. Ingen oppgave skal ta mer enn 5 minutter! Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Northwall

Northwall informerer, sikrer og beskytter din bedrift. Vi leverer: – kurs i IT-sikkerhet – sårbarhetsskanning – risikoanalyse – pentester – konsulent tjenester Ta kontakt i dag, og få kontroll på din risiko!

Gripr

Hva er Gripr? Verktøykasse som du bruker rett fra mobilen ute på byggeplassen, hvor du dokumenterer alt som skjer i prosjektet. Her informerer og kommuniserer du med de andre i prosjektet, du har sjekklister for alt som skal gjøres og du ser hvem som har ansvaret for hva. Hvordan bruker du det? Du går rett på sak uten kompliserte menyer. Ta et bilde av det som er utført eller hva som er utfordringen, skriv en kort kommentar og lagre det. Gi beskjeder til snekker, elektriker, flislegger, rørlegger eller en annen, du skriver eller leser den rett inn på telefonen din.   Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Vip Consulting Tone Børsting

Vip consulting tilbyr følgende tjenester: – Administrative tjenester – Prosjektkoordinering – Strategisk markedstilpasning – Innhold til skriftlige og muntlige presentasjoner – Redigering og kvalitetssikring av eksisterende tekster – Veiledning av presentasjonsteknikk og fremførelse Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Fifty5

Grønn omstilling er krevende. Det kan bety en endring av forretningsmodellen og du vil trenge informasjon og kompetanse – i et rammeverk. Det skal være forståelig og forenklet slik at du kan dele dine data internt og eksternt. Bærekraft er en mulighet – skap verdier for de rundt deg og din bedrift. Husk det er eiere og ledere som er ansvarlig for å starte bærekraftsreisen. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Det lille markedsbyrået

I Det lille markedsbyrået kan vi hjelpe deg med; Optimalisering av tekst til nettsider, innholdsmarkedsføring, skrive artikler for nett og magasiner, hjelp til pressemeldinger og korrekturarbeid. Facebook-annonsering som innebærer oppsett av annonse, segmentering, testing og overvåking. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!