Bedrifter: Helse og velvære

På grundertorget finner du over 60 lokale bedrifter som er klare for å hjelpe deg!

Filter

Her kan du filtrere og sortere i gründerbedriftene.
Klikk på en bedrift for å lese mer om dem

BioVet

Biovet skal hjelpe bonden til å sikre dyras mineralbehov og eit sunt miljø. Mineralmangel og usunne fjøsmiljø er vanlege årsaker til sjukdom, redusert dyrevelferd og dårleg lønsamhet i husdyrproduksjonen. Marginane i husdyrbasert matproduksjon krymper samtidig som samfunnets forventningar til bonden aukar. Biovet har kunnskapen og løysingane til å møte mange av desse utfordringane.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

At Ease

At Ease retter innsats på å begrense sykefravær, og tilbyr bistand til bedrifter i langvarige og/eller hyppig gjentagende sykefraværssaker.
NAV dekker kostnaden gjennom støtteordningen «Ekspertbistand».

Inger Johanne hos «At Ease» har kompetanse på sykefravær, arbeidsmiljø og karriereveiledning. Hun er godkjent av NAV som Ekspert i sykefraværssaker. Hun har lang og variert erfaring med arbeidsinkludering. Samt med veiledning, motivasjons- og endringsarbeid.

Kort om ekspertbistand
Ordningen innebærer at du og arbeidstakeren får hjelp fra en nøytral person som har kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø. Eksperten skal bidra til å løse/avklare problemet som fører til sykefravær, og foreslå tiltak som kan gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt. Bistanden varer i tre måneder. Målet er at arbeidstakeren skal komme tilbake til arbeid, eller i et annet arbeid hos samme eller en annen arbeidsgiver.

Flere bedrifter forteller at de har god erfaring med «Ekspertbistand».

Trenger du hjelp?
Har din bedrift arbeidstaker(e) som har langvarig og/eller hyppig gjentakende sykefravær? Der dere har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene uten å lykkes? Da kan «Ekspertbistand» være nyttig.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Mainmove Sport

Vår visjon er å gi alle muligheten til å delta i idretten, med spesialtilpasset sportsutstyr.

 

Vi leverer rullestoler som er spesialtilpasset den enkelte innenfor idrettene; rugby, basket og håndball.

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Sandefjord akademi

Sandefjord Akademi har som målsetting å være Skandinavias ledende hudpleie og frisør skole med læring og trivsel i fokus. Skolen legger stor vekt på at undervisningen skal være av høy kvalitet, slik at studentene har gode forutsetninger for å opprettholde den høye kompetansen innen hudpleie- og frisørfaget og innfri eksamenskravene.

Vår målsetting er å gi elevene våre den beste, grundigste og mest relevante grunnopplæring i faget.

Valg av riktig skole kan være avgjørende for din motivasjon, din faglige dyktighet, kreativitet og ikke minst for ditt selvbilde som frisør og hud- og kroppsterapeut.

Sandefjord Akademi tilbyr både heltids og deltid studie, ved vår fysiske lokasjon i Sandefjord sentrum og ved digitale kurs.

Velkommen til oss!

Make a Choice

Make A Choice jobber med holdningsskapende arbeid med hovedfokus på barn, unge (0 – 30) og livsmestring.

 

Vårt hovedmål er å synliggjøre ulikheter i samfunnet, forebygge utenforskap og gi det enkelte individ verktøy til å ta gode egne valg på veien til et ønsket mål eller økt livskvalitet.

 

Samtidig ønsker vi å rette fokus på ulike stigmaer, slik at samfunnet kan møte ulike grupper og individer på en mer forståelsesfull måte, spesielt innen arbeidslivet.

 

Våre tjenester tilbys i disse ulike formatene:

 • Kurs og workshop innen livsmestring
 • Strategisk coaching og livs coaching (mindre grupper 1 – 9)
 • Temadager/fagdager
 • Arrangementer
 • Foredrag

Brukermedvirkning i prosessene er nøkkelen til suksess, og vi vektlegger derfor stor grad av tilrettelegging og har derfor ingen standardiserte tjenester.

Kontakt oss for en uformell prat eller book et møte for en grundigere gjennomgang av hva vi eventuelt kan skape sammen!

Litteratur for alle

Litteratur for alle brenner for å spre kunnskap om litteratur og kreativ skriving, gjerne i et helsefremmende perspektiv.

Her får du sertifiseringskurs i leseledelse, zoomkurs i kreativ skriving og andre morsomme tilbud – som lesesirkel, litterære foredrag- og kurs.

Vi kan tilby:

 • Kurs i leseledelse etter metoden Shared Reading
 • Foredrag og workshops
 • Kurs i kreativ -og helsefremmende skriving

Kurs i leseledelse etter metoden Shared Reading

 • Dette kurset passer for alle som ønsker å lede lesegrupper i metoden Shared Reading
 • Vi holder kurs for helsepersonell, bibliotekarer, lærere og andre som har en kjærlighet til litteratur og er interessert i mennesker
 • Vi har kurset over 230 leseledere i Norge med gode tilbakemeldinger

Kreative- og helsefremmende workshops

 • Skreddersydde workshops
 • Ønsker du skrivekurs i kreativ skriving fysisk eller digitalt?
 • Trenger du inspirasjon og veiledning til å komme i kontakt med kreativiteten i deg?
 • Skrivekurs for eldre og eldre med demes
 • Helsefremmende skriving

Foredrag 

 • Om forfattere
 • Om å lese/lesing
 • Kreativ skriving
 • Shared Reading
 • Biblioterapi
 • Temaforedrag f eks. Litteratur og psykisk helse, Litteratur og eldre o.l.

Ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon!

Abcent

Abcent AS, ble etablert i 2010 og er et privat omsorgsforetak med hovedfokus på BPA, omsorg og helse, avlastning og barnevern.

Vi har vårt hovedkontor i Skien i Vestfold og Telemark, og er en seriøs mellomstor aktør å regne med. Vi har flere tiltak, og totalt ca 40 BPA konsesjoner i Norge. Drift av Helse og omsorgstiltak- (psykiatri/rus), flere avlastningstilbud med aktiviteter er også en del av tilbudet vårt, samt barnevern utenfor institusjon.

Vår kanskje største styrke er at vi har lokal tilhørighet og tror genuint på nærhet til brukerne og kundene våre. Vi får meget gode tilbakemeldinger fra begge disse gruppene på oppfølgingen vår.

Vi er pr. tiden ca 160 ansatte og vokser relativt raskt.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!