Globale Sandefjord

Mangfold gir styrke

Globale Sandefjord er et samarbeid mellom Sandefjord kommune, Sandefjord Næringsforening,
NAV, næringslivet og frivilligheten.

Bakgrunnen for etableringen av prosjektet er at det lokale næringslivet trenger kompetent arbeidskraft – både nå og i fremtiden. Gjennom å realisere det flerkulturelle miljøet i kommunen vår som en viktig ressurs i arbeidslivet, oppnår vi en bærekraftig verdiskaping og både økonomiske og menneskelige gevinster.

Globale Sandefjord har et overordnede mål om å få 1000 innvandrere ut i arbeid eller utdanning i løpet av treårig prosjektperiode. Følg med på resultatene i jordkloden til venstre.

Prosjektets motto «Mangfold gir styrke» signaliserer at ulike erfaringer, ulik kunnskap og ulike bakgrunner beriker, skaper kreativitet og bidrar til et romsligere samfunn.

 

 

Les mer
Send oss en melding

Kontaktinfo