Placepoint AS

Placepoint er et analyseverktøy som raskt avdekker om et eiendomsprosjekt er en mulighet eller om du er bedre tjent med å lete etter andre muligheter i markedet.

Placepoint ble til i frustrasjon over at det var svært tidkrevende og manuelt å finne informasjon om ulike forhold ved en eiendom. Etter hvert som plattformen utviklet seg, så en ny forretningsmulighet dagens lys. Siden 2021 har vi drevet et langsiktig utviklingsarbeid for å skape neste generasjons analyseverktøy for aktører som jobber med eiendomsutvikling i tidlig fase.

Våre verktøy lar deg ta bedre avgjørelser. Du vil avdekke risiko tidlig, og få et tydelig visuelt inntrykk av mulighetene. Placepoint lar deg jobbe smartere, få bedre struktur og orden, og spare tid.

Les mer
Send oss en melding

Kontaktinfo