Lillebyparken

Lilleby, et lite stykke Norge

Lillebyparken våger å tenke stort, å har ambisjoner om å bli Norges svar på Disney land. Vi ønsker å sette Sandefjord på kartet, og vil med dette prosjektet gi Sandefjord et nytt landemerke med store positive ringevirkninger for næringslivet.

Konsept:
Lillebyparken skal bli en helårlig opplevelsespark som baserer seg på attraksjoner for barn, ungdom og voksne, som er knyttet til norsk kultur og historie, basert på norsk byggestil, og med kjente norske figurer.  Bærekraft og miljø er også sentralt.

Parken planlegges å ha blant annet badeland, hotell, teater, dukketeater, spillarena, vikingland, troll-land, brannstasjon og konsertscene.

Lokalisering:
Parken planlegges lokalisert i Sandefjord kommune, der flere tomtealternativer er under vurdering. Plasseringen vil være vesentlig for å sikre effektiv adkomst med bil, tog og fly samt god visualisering.

Forretningsgrunnlag:
Parken vurderes å ha et meget godt forretningsgrunnlag gjennom et betydelig marked, stor etterspørsel, attraktiv beliggenhet og begrenset konkurranse. Det er godt tilgang på effektive konsepter og erfarne leverandører på de ulike områdene. Det er også stor lokal interesse for Lillebyparken i befolkningen. Forretningsgrunnlaget vil utredes i samarbeid med Innovasjon Norge i prosjektets innledende fase.

 

 

Les mer
Send oss en melding

Kontaktinfo

Kurt Allan Sand
+47 467 71 000