FOCUS TOGETHER

Øker fokus på bærekraft og engasjerer til handling gjennom en samarbeidsplattform

Vi jobber med å utvikle en applikasjon som skal bidra til økt FOKUS og mer handling i det grønne skiftet. Dette skal være en samarbeidsplattform med ulike aktiviteter for næringsliv, kommuner og innbyggere. Gjennom bruk av applikasjonen skal vi kunne øke vår bevissthet og kunnskap basert på forskningsbasert informasjon. Grønn omstilling krever samarbeid over tid, og for å muliggjøre dette ser vi et behov for en samarbeidsplattform der leverandører/butikker, forbrukere, kommuner og innbyggere kan samarbeide tettere. Om vi alle gjør litt, blir det til sammen mye! Det er viktig å finne gode løsninger som er: Good for Planet, People and Profit.

Bevissthet og kunnskap er en viktig ingrediens til at vi endrer vaner. Om vi i tillegg gjør endringene sammen, gir det større sannsynlighet for varig endring! Hvem har ikke erfart at en trenings-date gjør at du reiser på treningen selv om du kunne tenkt deg å bli på sofaen? Å være en del av noe som er større enn oss selv og kunne gjøre en forskjell for andre, gir motivasjon og mening ifølge forskning. Vi opplever at mange ønsker å gjøre noe i det grønne skiftet, men finner det ofte vanskelig å sortere ut hva som kan og bør gjøres. Vår applikasjon vil gjøre dette enklere. Formålet til FOCUS TOGETHER AS er å øke fokus og engasjere til handling over tid, slik at vi sammen skal nå klimamålene satt i Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

Vi ønsker investorer og samarbeidspartnere med på laget. Brenner du/dere for en mer bærekraftig verden der vi samhandler om å skape et godt sted å leve, nå og for fremtiden? Ta kontakt med oss i dag!

Les mer
Send oss en melding

Kontaktinfo

Anna Wenche Karlsson
98 28 94 28