Catan

Boligutvikler med fokus på å bygge boliger av høy bokvalitet

Catanerne var bosettere i middelalderens Tyskland. De var stolte fagfolk kjent for å bygge kvalitetsboliger til folket sitt.

Vi har samme visjon for utvikling og bygging av boliger til folk. Vi mener at all positiv utvikling har utgangspunkt i solid bokvalitet. Den gode liv starter her, gode skole- og arbeidsdager begynner her. Den gode bolig er utgangspunktet for fritidsaktiviteter og det gode liv.

Catan AS, er en boligutvikler som ønsker å lage høy bokvalitet og gode bygninger som tilfører nabolag noe positivt.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

 

Send oss en melding

Kontaktinfo

John Ivar Liverød
984 01 348