Perfect Farm

Utslippsreduksjonsløsninger for husdyrbønder

Landbrukssektoren står overfor betydelige endringer, med strenge mål for reduksjon av klimagassutslipp som må nås i Norge og resten av Europa innen 2030. Den økonomiske lønnsomheten for europeiske husdyrbønder er under press, og det pågår omfattende forskning for å identifisere de mest effektive løsningene.

Perfect Farm er en katalysator for det grønne skiftet, og tilbyr husdyrbønder nøkkelferdige løsninger og klimafinansiering for tiltak som demonstrerer reelle utslippsreduksjoner.

Våre hovedfokusområder inkluderer produksjon av biogass fra husdyrgjødsel, bruk av metanhemmere som kosttilskudd for å redusere utslipp, og bærekraftig forvaltning av landbruksarealer for å redusere bruk av kunstgjødsel og forbedre karbonfangst.

Vi omformer bærekraftige tiltak til økonomiske muligheter, ved å generere salgbare karbonkreditter basert på verifiserte utslippsreduksjoner på gården.

Gjennom å gjøre klimatiltak mer lønnsomme, engasjerer Perfect Farm bønder og produsenter til aktivt å ta de nødvendige skrittene for et mer bærekraftig og fremtidsrettet landbruk.

Klimafinansiering gjennom Perfect Farm skal de neste årene bidra med årlige klimagassreduksjoner tilsvarende 50 000t CO2. Dette er bare starten, så la oss sammen bidra til at landbruket blir en del av løsningen.

 

Gjennom vår effektive tilnærming åpner vi nye inntektsmuligheter for bønder, samtidig som vi bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Les mer
Send oss en melding

Kontaktinfo

Niklas Bøe
97 72 96 42